9 marca, podczas uroczystej gali organizowanej przez Olgę Kozierowską i Sukces Pisany Szminką przyznano mi tytuł Bizneswoman Roku Publiczności! Już samo dostanie się do finału w kategorii Moja Firma – Przychody powyżej 4 mln złotych było dla mnie ogromnym wyróżnieniem, a co dopiero zdobycie nagrody publiczności!

Tytuł przyznawany jest finalistce, która zdobyła największą ilość głosów w głosowaniu online. Podobno zdobyłam ich rekordową ilość! Ta nagroda ucieszyła mnie szczególnie, bo jest dla mnie sygnałem, że moja praca jest doceniania. To dla mnie niezwykle ważne, żeby dawać ludziom wartość. Kiedy kilka lat temu straciłam pracę, zdecydowałam się pomagać osobom, które znalazły się w podobnej do mojej sytuacji. Jestem niezwykle dumna, że dzięki Jobhouse już ponad 10 000 osób dostało pracę.

Bizneswoman Roku to stricte biznesowy konkurs dla przedsiębiorczych kobiet, w którym aplikacje konkursowe oceniane są przed firmę audytorską PwC oraz komisję złożoną z takich osobistości jak dr Irena Eris, Kamila Rowińska czy Ewa Foley. Do finału nominowane są kobiety realizujące ambitne projekty zawodowe i odnoszące sukcesy w świecie biznesu. O nagrody w kategoriach: Sukces w Korporacji, Moja Firma – przychody powyżej 4 mln złotych, Moja Firma – przychody poniżej 4 mln złotych, Start-up Roku, Kobieta w Nowych Technologiach, Pomysł na Start, Działalność Społeczna oraz w dwóch dodatkowych – Bizneswoman Publiczności i nagrodę GRAND PRIX, rywalizowały kobiety z całej Polski.

Dziękuję Jury konkursu i wszystkim, którzy na mnie głosowali za pomoc w realizacji mojego wielkiego marzenia, a także mojemu wspaniałemu zespołowi, bez którego to wszystko nie byłoby możliwe!

[:en]On the 9th of March, during the prize-giving ceremony organised by Olga Kozierowka and Success Written in Lipstick Foundation I was awarded with the title Businesswoman of the Year Audience Award! Getting to the finals in ,My company category – income over 4 mln zlotys’, was a great honour for me, not to mention winning the price!

The title is awarded to the finalist who received the biggest number of votes in online voting. I have received a record number of them! This prize made me especially happy as it is a signal for me that my job is appreciated. It is extremely important to me that I give people value. A few years ago I lost a job and decided to help people who has a similar situation. I am delighted that Jobhouse has helped over 10 000 candidates to find jobs!

The Businesswoman of the Year is strict business competition for entrepreneurial women whose applications are assessed by auditor company PwC and the committee consisted of eminent persons such as dr Irena Eris, Kamila Rowińska or Ewa Foley. Only women carrying out ambitious professional projects and successful in the business world made it to t =he finals. Women from the whole country competed in four categories: Success in Corporation, ‘My Company – income over 4 mln zlotys’, ‘my Company  – income below 4 million zlotys’, ‘Start-up of the Year’, ‘Women in New Technologies’, ‘An idea for a Start’, ‘Social Activities’ and two additional ones – Businesswoman of the Audience and GRAND PRIX.

I would like to thank the jury of the competition and everyone who voted for me, and helped me make my big dream come true, and also my wonderful team who made it all possible!

Udostępnij artykuł

Zobacz inne wpisy na blogu

Jak dorobić w wakacje?

Rynek pracy
Moja pierwsza praca – rozdawanie gazetek na Monciaku, 5 zł/h . A Wy jak zaczynaliście swoją karierę zawodową? Ostatnio miałam przyjemność wystąpić w PnŚ z przedsiębiorczym studentem, który pracuje od 17…
Rynek pracy