Czy wiecie, że mediana wynagrodzeń absolwentów MBA jest prawie trzykrotnie wyższa niż magistrów? Z jednej strony nie ma się co dziwić – same studia tego typu to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Z drugiej strony jednak większość z nas zanim wydała taką sumę na kształcenie siebie czy pracownika, zastanawia się, czy to się po prostu opłaca.

Zachęcam do spojrzenia na to jak na inwestycję – absolwent MBA zarabia więcej, ale też zwykle dzięki wiedzy pozyskanej na uczelni potrafi zwielokrotnić zyski firmy. Moim zdaniem umiejętności pozyskane na tego typu studiach przydają się niezależnie od wielkości organizacji. W każdej firmie można coś usprawnić, a mała firma dzięki dobremu managerowi dość szybko może zmienić się w prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo.

Studia MBA coraz częściej pojawiają się w przesyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych. Sam tytuł nie zawsze jednak idzie w parze z rzeczywistymi umiejętnościami. Coraz więcej uczelni decyduje się na wprowadzenie MBA do swojego programu, ale ich poziom jest bardzo zróżnicowany. Zanim zdecydujemy się na taki kierunek studiów, zapoznajmy się z programem i wykładowcami. Nie rekomenduję też MBA każdemu. Z założenia jest to program skierowany do doświadczonych managerów, więc lepiej zdobyć odpowiedni staż pracy, zanim zdecydujemy się na takie studia.

[:en]The median of average salary of an MBA graduate  is almost three times higher than a Master’s one.  It doesn’t  come as a surprise as a tuition fee itself is very expensive.  But the employers should perceive it as an investment – an MBA graduate earns more; however, thanks to knowledge acquired at the university s/he can multiply company’s income. In my opinion, skills developed at this type of studies are useful regardless of a company’s size. Every company needs improvements and a good manager can contribute to rapid growth of the business.

MBA diploma helps when one tries to change the job. MBA studies frequently appear in applications sent to our company. The degree doesn’t come with actual skills, though. More universities introduce MBA studies to curricula, but the level of teaching is diversified. Before we decide to begin such studies, we need to familiarize ourselves with programmes and  lecturers. I don’t also recommend MBA to everyone. Basically, this programme is designed for experienced managers, so it is advised to acquire work experience before taking up such studies.

Link to the article in Express Biznesu: https://issuu.com/rvs.designer/docs/55

Udostępnij artykuł

Zobacz inne wpisy na blogu