Dla każdego menadżera jest jasne, że wydajność pracownika ma ścisły związek z jego mobilizacją do działania. Dlatego coraz częściej firmy z najróżniejszych branż sięgają po rozwiązania mające na celu poprawę samopoczucia pracowników na różnych polach. Są to tzw. systemy motywacyjne. Ale które z nich są najskuteczniejsze?

Istnieje wiele sposobów na zwiększenie zaangażowania pracownika. Najogólniej rzecz ujmując, dzieli się je na finansowe oraz pozapłacowe. Wiele przedsiębiorstw decyduje się też na tzw. konkursowy system przyznawania dodatkowego wynagrodzenia, który polega na ocenianiu wyników – choćby sprzedaży – i przyznawaniu na koniec roku dodatkowych gratyfikacji tym pracownikom, którzy mieli najwyższe osiągnięcia. Do metod pozapłacowych zalicza się m.in. karnety do kina, kursy językowe czy bony świąteczne.

Skuteczność wymienionych powyżej metod ma jednak swoje ograniczenia. Głównie komunikacyjne – pracodawcy nie zawsze potrafią skutecznie przekazać, że chociażby takie rzeczy jak bony czy zniżki na produkty macierzystej firmy to nie coś, co się po prostu pracownikowi należy, lecz jest to jedynie dodatek do ich podstawowego wynagrodzenia. Często powstaje na tym tle masa nieporozumień.

Co więc działa niezawodnie?

  1. Dobra atmosfera w pracy

Wbrew pozorom jest to czynnik bardzo stymulujący. Niektórzy pracownicy oceniają go wręcz jako równie istotny jak wynagrodzenie. Jeśli ktoś dobrze czuje się w firmie, na pewno będzie chciał zostać w niej na dłużej. Koszty utraty dobrego pracownika – choćby z powodu źle funkcjonującego zespołu – są na ogół o wiele wyższe niż to, że firma mu płaci. To zagadnienie wiąże się też z kwestią tworzenia odpowiedniej kultury pracy.

  1. Dobra organizacja pracy

Jest to kwestia w pewnym sensie powiązana z poprzednią, ponieważ na atmosferę w pracy wpływają zarówno relacje między ludźmi, jak też i styl, w jakim pracują. W dobrze zorganizowanym zespole powinny być jasno określone procedury wykonywania poszczególnych zadań, a także każdy powinien wiedzieć, co wchodzi w zakres jego obowiązków. By taki system wypracować, niekiedy niezbędne jest skorzystanie z usług specjalistycznej firmy konsultingowej, która pomaga zbudować optymalny system. I to również wchodzi w zakres budowania motywacji.

  1. Możliwość rozwoju

Większość ludzi poza tym, że chce zarabiać, chce się również rozwijać, osiągać kolejne szczeble kariery i odczuwać związany z nią prestiż. Dlatego ważne jest, aby firmy inwestowały w rozwój kompetencji swoich najlepszych pracowników, równocześnie zapewniając im możliwość awansu na adekwatne do tych kompetencji stanowiska.

Sednem każdego skutecznego systemu motywowania jest to, aby przynosił on pracownikom realne korzyści. Czasem stworzenie takiego systemu nie jest łatwe i zachodzi konieczność skorzystania z pomocy specjalistów, którzy dokonają gruntownego audytu środowiska pracy i opracują optymalne rozwiązania. Sądzę jednak, że warto zaryzykować. Poza tym, funkcjonowanie systemów motywacyjnych daje przedsiębiorcom dodatkowe korzyści. Są to korzyści nie tylko związane ze zmniejszeniem rotacji pracowników, a tym samym zwiększeniem stabilności firmy, lecz także wizerunkowe. Taki przedsiębiorca jest postrzegany jako przyjazny i dbający o swoich ludzi.

Udostępnij artykuł

Zobacz inne wpisy na blogu