Okresowa ewaluacja pracowników ważna jest nie tylko dla pracodawców, ale także dla samych pracowników. Pozwala obu stronom dowiedzieć się jaki jest ich poziom zadowolenia ze współpracy oraz określić cele na najbliższy czas. Istnieje zestaw dość jasno sprecyzowanych kryteriów oceny pracownika, jakimi powinni się kierować menadżerowie czy pracodawcy podczas dokonywania oceny działań i postaw swoich podwładnych. Najbardziej popularne podejście w tym zakresie opiera się na analizie celów (kryteria efektywnościowe) i kompetencji (kryteria kwalifikacyjne). Wiele przedsiębiorstw ceni je ze względu na obiektywizm i jednoznaczność. Poniżej znajdziesz najważniejsze kryteria oceny pracownika, którymi warto się kierować!

Kryteria oceny pracownika – kwestie, o których warto pamiętać

Spotkanie mające na celu ocenę pracy pracowników z pozoru można zaliczyć do tych z serii „trudnych”. Warto jednak pamiętać, że dobrze poprowadzone i ukierunkowane na konstruktywną informację zwrotną, może mieć duży wpływ na rozwój pracownika w strukturach firmy. Pozwala wychwycić bieżące potrzeby zatrudnionych, także w obszarze szkoleń z zakresu umiejętności miękkich czy twardych.

Kryteria oceny pracownika i ich wpływ na poziom zaangażowania

Co zyskuje pracownik, który regularnie otrzymuje informację zwrotną na temat jego pracy? Jest skoncentrowany na postawionych mu celach, co wpływa na jego poziom zaangażowania i efektywności. Ma to swoje odzwierciedlenie także w funkcjonowaniu grupy. W dobrze prosperujących firmach okresowa ewaluacja jest obowiązkową praktyką mającą wpływ na rozwój całej firmy. Ambitni pracownicy bardzo sobie cenią takie praktyki. Spotkanie jest dla nich okazją do wytyczenia sobie nowych szczytów czy poinformowania o chęci rozwoju np. w nowym kierunku.

Jak prawidłowo przeprowadzić ocenę pracownika?

Przeprowadzając ocenę pracowników, w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę postawę pracownika, jego ambicję i inicjatywę wobec powierzonych mu zadań. Każdy kierownik od czasu do czasu powinien sprawdzić, czy jego podwładny jest zaangażowany w swoją pracę i z własnej woli angażuje się w jej rzetelne wykonywanie. Aktywna postawa ma duży wpływ na efektywność zespołu, jak również buduje wspierającą atmosferę w miejscu pracy.

Pracownik, a firma

Innym często podejmowanym kryterium jest coś, co najprościej można określić jako zorientowanie na organizację. W jego zakres wchodzi między innymi sprawdzenie, czy podwładny charakteryzuje się zrozumieniem dla działalności i celów przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony. To zaś prowadzi nas do takich zagadnień, jak choćby uczciwość czy produktywność. Niejednokrotnie pracodawcy są zmuszeni zastanowić się, czy członkowie ich zespołów cały czas spełniają wymagania potrzebne do realizacji powierzonych im zadań.

Kryteria oceny pracownika – unikaj emocjonalnych dyskusji

Ważne, by w trakcie ewaluacji unikać emocjonalnych, cechujących się brakiem profesjonalizmu dyskusji. Dlatego warto wypracować sobie obiektywny szablon kryteriów, jakie zawsze będziemy brali pod uwagę, oceniając wszystkich pracowników. Należy być wnikliwym, ale przede wszystkim sprawiedliwym.- wyjaśnia Natalia Bogdan. Dodaje: Pracownicy zobaczą sens w okresowej ewaluacji i będzie ona miała dla nich znaczenie tylko wtedy, gdy rzeczywiście pracodawca będzie brał poważnie ich potrzeby i dawał możliwość ich realizacji w obrębie przedsiębiorstwa.

Dobra ewaluacja powinna też uwzględniać tzw. miękkie kryteria oceny pracownika, dotyczące cech osobowościowych pracowników. Można tu wyszczególnić choćby umiejętność radzenia sobie ze stresem, wpływ na pozostałych członków zespołu czy skłonność do konfliktów.

Kryteria oceny pracownika – sprawiedliwość i profesjonalizm pracodawcy

Niezależnie od kryteriów oceny, którymi kieruje się pracodawca, zawsze należy pamiętać o profesjonalizmie i sprawiedliwości. To dwa podstawowe filary oceny, dzięki którym ocena będzie wartościowa dla obu stron.

Jeśli jesteś na etapie poszukiwań dobrego pracownika, z pewnością przyda Ci się wiedza, którą dzielimy się w naszym artykule.

Udostępnij artykuł

Zobacz inne wpisy na blogu

Kobiety w finansach

Przyglądam się kobietom, jak sobie radzą na rynku pracy. Wspieram i motywuję je do rozwoju i sięgania po wymarzone stanowiska. Mają wiedzę, kompetencje, tylko czasami w świecie, w którym dominują mężczyźni, brak im odwagi i wiary…
Bez kategorii, Kariera